Onze Claims Services

Het verstrekken van de vereiste informatie, weten welke vragen u moet stellen en het begrijpen van de volgende stappen - alles terwijl u te maken krijgt met de stress van een recent verlies - kan overweldigend zijn. Wij verlichten die last door u te helpen een claim in te dienen en namens u te communiceren met de verzekeraar totdat de claim is opgelost.

Uitvoeren van second opinion met betrekking tot de afhandeling van uw schade, indien deze niet naar behoren is afgehandeld.

Verzorgen van professionele adviezen bij schades of disputen.

Ervaring en jarenlange relatie met verzekeraars resulteert in het voorkomen van veel administratieve rompslomp zodat claims onverwijld worden afgewikkeld.

Beslechting van uw juridische geschillen en verzorgen van juridische adviezen.

In beheer nemen van cascoschades van wagenparken bij casco in eigen beheer constructie inclusief het verhaal van schades.

Verhalen van de netto betaalde loonkosten van uw werknemers, waarbij u een loondoorbetalingsverplichting heeft. Tot wel 5 jaar terug!

Wat is uiteindelijk de waarde van een verzekeringspolis? Wanneer u premie betaalt voor uw verzekeringen, koopt u tegelijkertijd ook een belofte voor assistentie. Een belofte dat als er iets fout gaat, Light zal streven om dit recht te zetten. Vanaf het moment dat u een schade bij ons indient is het ons doel om u weer op de goede weg te krijgen en de (negatieve) gevolgen tot een minimum te beperken middels een snelle en doelmatige service.

Onze succesverhalen...

Een schade melden

Met light is het makkelijker dan ooit om een claim in te dienen of om de status van een reeds ingediende claim op te vragen. Onze schadejuristen gaan tot het uiterste om namens u het beste resultaat te behalen. Voor hen is er maar één missie: dekking zoeken, zorgen voor vergoeding van schades en voor oplossingen.

Geef hier uw schade op

Algemene gegevens

Schade informatie