• Consultancy kosten
 • Overhead
 • Schadebehandeling
 • Kosten holdingstructuren
 • Operationele kosten
 • Herverzekeringskosten
 • Fee
 • Vertalingskosten
 • Account management
 • Verlengingen
 • Kosten van experts
 • Kosten van taxatie
 • Juridisch advies
 • Privacy bescherming
 • Poliskosten
 • Verzekeringspremie
 • Sterftewinst
 • Kapitaaleisen
 • Verkoopkosten
 • Aanschafkosten
 • Overstapkosten
 • Excassokosten
 • Investment management
 • Kosten contra-expertise
 • Egalisatiereserve
 • Leeftijdstoeslag
 • Zorgconsumptie
 • Vergoedingensysteem
 • Risicopremie
 • Spaarpremie
 • Verplichte premie compensatie
 • Commissie
 • Inspectie kosten/ fee
 • Waardebepalingskosten
 • Schaderegelingscourtage
 • Schadereserve
 • Aanvullende premie voor verhoogd risico
 • Herverzekeringskosten
 • Fronting fee
 • Vergoedingen advocaten
 • Opleidingskosten
 • Wijzgingskosten
 • Beëindigingskosten
 • Verblijfskosten
 • Personeelskosten
 • Winstopslag
 • Solvabiliteitskosten
 • Toezichthouders kosten
 • BTW
 • Assurantiebelasting
 • Vooruitbetalingskosten
 • Rentevergoeding
 • Incassokosten
 • Premie
 • Inschrijvingskosten
 • Vereveningskosten
 • Administratiekosten
 • Regiotoeslag

Klik hier voor opheldering


Kijk hier wat verzekeraars niet willen dat u weet.

Welkom bij Light Insurance

In deze video geven we je uitleg over onze
services en hoe wij verschillen van andere
verzekeringsmaatschappijen.

Je kan het volume aanzetten, de video
vanaf het begin afspelen of doorgaan naar onze website.

Draai je toestel om de video in volledig scherm te bekijken.

Geluid aanzetten Geluid uitzetten Video opnieuw afspelen Doorgaan naar homepage >
Video gepauzeeerd

Onze Diensten

Maatwerk risico oplossingen met een 24/7 service.

Persoonlijke aandacht, specialistische kennis en onafhankelijke dienstverlening zijn de krachten van Light. Met onze high level ervaring kijken wij deskundig naar uw bedrijfssituatie en specifieke wensen.
Een goede risico oplossing is belangrijk voor de continuïteit van uw onderneming en met onze geweldige diensten maken wij het verschil.

Analyse van uw bedrijf om uw ondernemingsrisico in kaart te brengen.

Analyse van uw huidige verzekeringsportefeuille om mogelijke hiaten in uw verzekeringsdekking te identificeren.

Actief zoeken naar mogelijkheden om uw totale premielast te verlagen.

Verhalen van de netto betaalde loonkosten van uw werknemers, waarbij u een loondoorbetalingsverplichting heeft. Tot wel 5 jaar terug!

Beoordeling van voorwaarden en premiestelling over uw lopende polissen en/of overeenkomsten.

Analyse van de concurrerende verzekeringsopties om voor u de meest uitgebreide verzekeringsdekking te verkrijgen.

Aanbevelingen over verzekeringsopties n.a.v. een portefeuilleanalyse, rekening houdend met reikwijdte van dekking prijsstelling en verzekeringsgeschiedenis.

Uitvoeren van second opinion met betrekking tot de afhandeling van uw schade, indien deze niet naar behoren is afgehandeld.

Toetsen van uw lopende polissen en/of overeenkomsten in de markt op basis van een pakket van eisen en request for proposal ter beoordeling van voorwaarden en premiestelling. Een zogenaamde beautyparade, waarbij aanbieders zich presenteren, kan onderdeel uitmaken van het proces.

Vastellen van een verzekeringspakket dat aan uw specifieke behoeften voldoet.

Verzorgen van professionele adviezen bij schades of disputen.

Beslechting van uw juridische geschillen en verzorgen van juridische adviezen.

In beheer nemen van cascoschades van wagenparken bij casco in eigen beheer constructie inclusief het verhaal van schades.

Jaarlijks opmaak van een managementsummary met een nadere toelichting op lopende polissen en/of overeenkomsten.

Ondersteuning van werkgever in zijn overleg met stakeholders, het verwerken van mutaties, het begeleiden van voorschot/naverrekening op lopende polissen en de controle op de deelnemersadministratie. eerste aanspreekpunt voor vraagstellingen richting verzekeraars of uitvoerders.

Invullen van een (tijdelijke) spreekuur of telefonisch ondersteuning voor werknemers bij specifieke projecten.

Verzorgen van adviezen voor werkgevers bij (complexere) verzuim/WGA-dossiers, ondersteuning bij controle van de Whk-beschikking, collectieve waardeoverdracht, beoordeling LifeCycles, bedrijfsovername of fusie en internationale verbindingen.

Jaarlijkse uitgebreide evaluatie van uw verzekeringspakket en indien nodig een nieuwe risicobeoordeling.

Informatievoorziening over relevante ontwikkelingen op het gebied van risk management in de ruimste zin des woords, verzekeringsvormen, premies en de solvabiliteit van verzekeraars ter zake van bestaande verzekeringsovereenkomsten.

Ervaring en jarenlange relatie met verzekeraars resulteert in het voorkomen van veel administratieve rompslomp zodat claims onverwijld worden afgewikkeld.

Periodieke informatievoorziening van werkgevers over de actualiteiten (wetgeving, ontwikkelingen, processen, managementinformatie en toets van de dekkingen bij wijzigingen in de bedrijfsvoering of bedrijfsactiviteiten).

Verzorgen van werknemerspresentaties, informatiebijeenkomsten en/of het verzorgen van een Webinar.

Opmaak van brochures, informatiememo’s, verzekeringscertificaten en andere relevante documenten.

Beoordelen van werkgeversverplichtingen op basis van de vigerende arbeidsovereenkomst, eventuele cao’s en/of brancheverplichtingen.

Light zet zich volledig in om het succes van elk van zijn klanten te behouden door kosteneffectieve en uitgebreide verzekeringsoplossingen aan te bieden.

Benoemen van risico’s

Light identificeert risico’s, zet effectieve preventieve maatregelen in en vertaalt ze naar oplossingen om elke kwetsbaarheid te beperken.

Bescherming van menselijk kapitaal

Menselijk kapitaal is de meest belangrijke factor voor de bedrijfscontinuïteit. Light levert slimme oplossingen en financiële zekerheid voor zowel werkgevers als werknemers.

Herstellen van schades

Light doet er alles aan om u financieel maximaal te compenseren en om het gehele schadeproces zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk te maken.

Onze Diensten

Risk Strategy

Continuïteit is de basis. Wij verzekeren stabiliteit voor uw bedrijf door het voorkomen, beperken of verzekeren van de risico’s die u loopt.

 • Retail
 • Vrije tijd
 • Industrieel
 • Automotive
 • Media
Meer informatie

Human Capital

Mensen doen ertoe. Daarom is een consistent pakket aan werknemersvoorzieningen in ieders belang.

 • Zorg
 • Werknemers welzijn
 • Ongevallen
 • Reis
 • (Bedrijfs) pensioen
Meer informatie